Kunskapsspridning som är leading edge

Ozan Management är ett modernt, icke-traditionellt utbildnings- och kompetensföretag som verkar för att sprida kunskap om aktuella, heta och framväxande kunskapsområden. Vårt fokus är gränslandet mellan modern management och nya digitala teknologier, samt hur de påverkar varandra.

Metodik och värdegrund

Våra utbildningar utgår inte ifrån traditionellt läroboksmaterial utan utvecklas unikt för varje kurs baserat på en kombination av befintliga teoretiska modeller, nya rön från akademisk forskning, de senaste trenderna inom aktuellt område, ledande internationella marknadsanalyser, samt thought leadership från ledande experter på området kombinerat med erfarna perspektiv från våra egna utbildningsutvecklare och utbildare.

Utbildningsområden och kurser

Vi lever i en snabbt föränderlig och ökat konkurrensutsatt global värld, vilket gör att det gäller att ständigt hålla sig uppdaterad med den senaste utvecklingen och hur denna praktiskt ska kunna hanteras för att öka utvecklingsförmågan i en organisation. Vårt fokus är därför de senaste rönen inom sådana områden. 

Exempel på våra utbildningar

Innovationsledning
Hur man kopplat till ISO 56002 systematiserar och utvecklar innovationsförmågan i en organisation baserat på senaste best practices. Kurserna finns med inriktning mot flera branscher och målgrupper.

Digitaliseringsstrategier
Hur man integrerar modeller för implementering av framväxande teknologier i sin organisation och hur man får affärsutveckling och IT att sömlöst samverka tillsammans.

Framtidens ledarskap
Hur ska man som ledare organisera sig i det digitaliserade samhället för att driva en agil organisation som drivs av självorganiserande team i ständig förändring.

Target Operating Model design
Hur man implementerar sina strategier för maximal effekt och bygger sin framtida operativa modell och organisatoriska design baserat på hur strategin är utformad.

Leveransmodell

Vi erbjuder i första hand våra utbildningar och kurser som innehållsleverantör till befintliga utbildningsanordnare, men även som skräddarsydda grupputbildningar direkt till företag och organisationer. Vi är i första hand en kunskapsbyggare och i andra hand en utbildningsarrangör.